Danh sách các website Việt Nam bị hacker trung quốc tấn công trong vài ngày qua.

Danh sách các website Việt Nam bị hacker trung quốc tấn công. Hiện tại, số website này đã chết (theo nghĩa đen) gần hết. Đây là hậu quả do một số nhóm “hacker” Việt Nam đã hành động một cách thiếu hiểu biết. Và phải chăng ” các nhóm hacker” này nên tự đứng ra nhận trách nhiệm về mình.

http://wp.me/p2LsQ9-18

http://duhocannong.com/index.html

http://minhnhattelecom.com/index.php

http://hongminhna.com/index.html

http://quangcaothanhvinh.com/index.php

http://chongthamnghean.com/index.php

http://www.chongthamcongtrinh.com/index.php

http://congnghethuysan.vn/index.php

http://www.vhttdlnguyendu.edu.vn/

http://www.ngheanservices.com/index.php

http://www.hondaotovinh.com.vn/index.php

http://www.luatnghean.com/index.php

http://www.ubndhyenthanh.nghean.vn/index.htm

http://www.tieudungnghean.com/index.htm

http://thucphamvang.com.vn/index.htm

http://www.artmediavn.com/index.htm

http://www.thienvietstar.com.vn/index.php

http://www.trunghainastone.com.vn/index.php

http://quangcaonghean.com/index.php

http://www.quangcaonghean.com.vn/index.php

http://www.vnthanhlong.vn/

http://www.kqldb4.gov.vn/index.asp

http://truong4bqp.edu.vn/index.php

http://nongtruong1-5nghean.com/index.htm

http://www.vesynhathoangnghean.com/index.php

http://www.vilaconic.com/index.php

http://www.thuexenghean.com/index.php

http://www.gavinh.com.vn/index.php

http://www.eoffice.kqldb4.gov.vn/index.php

http://service.kqldb4.gov.vn/index.php

http://www.nghiloc.gov.vn/home.php

http://www.ductho.edu.vn/index.asp

http://viet-power.com.vn/userfiles/Test.txt

http://www.thethien.com.vn/upload/Test.txt

http://ethink.vn/vantindat/images/Test.txt

http://www.shresource.com/manager/fckeditor/editor/filemanager/connectors/aspx/UploadImg/Test.txt

http://pham.cmg.vn/images/news/noidung/Test.txt

http://www.rubbergroup.vn/media/ftp/Test.txt

http://tuyendungtructiep.vn/restaurant/upload/Test.txt

http://www.vitcorp.vn/uploads/Test.txt

http://phongcachla.vn/public/fckeditor/editor/filemanager/connectors/php/temp/Test.txt

http://queenshop.vn/upload/Test.txt

http://www.danhbacongtybaove.vn/uploads/userfiles/Test.txt

http://quangtrung.edu.vn/portal/page/admin/fckeditor/editor/filemanager/connectors/php/userfiles/Test.txt

http://www.doanhduc.vn/upload/Test.txt

http://ketnoigiaovien.vn/userfiles/Test.txt

http://www.vietthailtd.vn/images/upload/Test.txt

http://www.xaxa.vn/upload/images/Test.txt

http://www.happydaystravel.com.vn/assets/images/Test.txt

http://hoi.noi.vn/UserFiles/Test.txt

http://sieuthimuaban.com.vn/vantindat/images/Test.txt

http://hyundaihue.com.vn/upload/Test.txt

http://nobita.vn/vantindat/images/Test.txt

http://collagenvn.vn/Test.txt

http://vuongquoc.com.vn/Test.txt

http://vpc.com.vn/Test.txt

http://vimluki.com.vn/Test.txt

http://thepmienbac.com.vn/Test.txt

http://tedi-reco.com.vn/Test.txt

http://terumo.com.vn/Test.txt

http://revn.vn/Test.txt

http://phongsonwm.com.vn/Test.txt

http://pca.com.vn/Test.txt

http://passanitivietnam.com.vn/Test.txt

http://npfc.vn/Test.txt

http://namvang.com.vn/Test.txt

http://merida-bikes.com.vn/Test.txt

http://manhdanceramic.com.vn/Test.txt

http://hoanglong-intl.com.vn/Test.txt

http://hdsurvey.com.vn/Test.txt

http://forum.tedi-reco.com.vn/Test.txt

http://dungcucat.com.vn/Test.txt

http://daihuu.com.vn/Test.txt

http://collagenvn.vn/Test.txt

http://ccic.com.vn/Test.txt

http://adongcompany.vn/Test.txt

http://www.vietthailtd.vn/images/upload/just.htm

http://ethink.vn/vantindat/images/Just.html

http://www.xaxa.vn/upload/images/just.html

http://hoi.noi.vn/UserFiles/just.html

http://collagenvn.vn/just.html

http://vuongquoc.com.vn/just.html

http://vpc.com.vn/just.html

http://vimluki.com.vn/just.html

http://thepmienbac.com.vn/just.html

http://tedi-reco.com.vn/Just.html

http://terumo.com.vn/Just.html

http://revn.vn/Just.html

http://phongsonwm.com.vn/Just.html

http://pca.com.vn/Just.html

http://passanitivietnam.com.vn/Just.html

http://npfc.vn/Just.html

http://namvang.com.vn/Just.html

http://merida-bikes.com.vn/Just.html

http://manhdanceramic.com.vn/Just.html

http://hoanglong-intl.com.vn/Just.html

http://hdsurvey.com.vn/Just.html

http://forum.tedi-reco.com.vn/Just.html

http://dungcucat.com.vn/just.html

http://daihuu.com.vn/Just.html

http://collagenvn.vn/Just.html

http://ccic.com.vn/Just.html

http://adongcompany.vn/Just.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s