MSEC – Chương 1 – Cơ bản về dịch ngược phần mềm.

Chương 1 – Cơ bản về Dịch ngược phần mềm. Bài thuyết trình về sự quan trọng, tác dụng và giới thiệu một số công cụ trong quá trình dịch ngược phần mềm.

Bài thuyết trình của tác giả Nguyễn Trung Kiên – ATTT10.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s