[tip] Làm thế nào để cài đặt Visual Studio 2013 lên Windows 7 khi không có IE 10

Khi cài đặt Visual Studio 2013 trên Windows 7, sẽ gặp phải thông báo lỗi và yêu cầu cài đặt IE 10. Tuy đã thử nhiều cách, nhưng không update được IE nên đành phải fake phiên bản của IE trên máy để có thể cài đặt được.

Yêu cầu cài đặt IE 10 trên windows 7.
Yêu cầu cài đặt IE 10 trên windows 7.

Do VS 2013 sẽ kiểm tra key sau:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer  với Windows 32 bit
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer với Windows64-bit

Sửa giá trị của svcVersion thành một số lớn hơn 10.0

Sửa thành một số bất kỳ lớn hơn 10.0
Sửa thành một số bất kỳ lớn hơn 10.0

Các bạn có thể làm thủ công hoặc tải tệp tin Regedit về và chạy.

https://www.dropbox.com/s/i8afq192ig2782n/VS2013_FakeIE10.reg?dl=0

Sau đó tận hưởng thành quả.

Cài đặt VS2013 trên Windows 7.
Cài đặt VS2013 trên Windows 7.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s