Báo cáo NCKH: 05/2015 “Nghiên cứu một số kỹ thuật sinh mã độc tự động và Vượt qua các phần mềm phòng chống mã độc”.

Bàn báo cáo NCKH với đề tài “Nghiên cứu một số kỹ thuật sinh mã độc tự động và Vượt qua các phần mềm phòng chống mã độc” tại Khoa Công nghệ thông tin – Học viện Kỹ thuật quân sự.
BaocaoNCKH
Trong nghiên cứu này, tôi trình bày các vấn đề như sau:
– Giới thiệu về mã độc
– Giới thiệu về các phần mềm phòng tránh mã độc, các phương pháp của các phần mềm phát hiện được mã độc.
– Giới thiệu Các kỹ thuật vượt qua Phần mềm phòng chống mã độc thường được sử dụng nhất.

Dưới đây là Slide:

Nội dung báo cáo:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s